Tekno Takım

YG Takim Secimi Logo alt
Bayi Logo
Logo alt


Toodle Yüksek Hız Ünitesi


YG-1 İstanbul Semineri 2015 Seminer

YG-1 İstanbul Semineri 2014 Seminer

YG-1 İstanbul Semineri 2013 Seminer

YG-1 Bursa Semineri 2013 Takpa Seminer

Malzeme Terminolojisi (NOMENCLATURE of Material)

 

Malzeme Terminolojisi (NOMENCLATURE of Material)
İngilizce Türkçe İngilizce Türkçe İngilizce Türkçe
abrassive aşındırıcı fatigue yorulma porousity gözeneklilik
adhesive yapışkan flame hardening alevle sertleştirme powder metallurgy toz metalürji
to age yaşlandırmak forged material dövme malzeme precipitation hardening çökelterek sertleştirme
age hardening yaşlandırarak sertleştirme forging dövme işlemi quench hardening su verme sertleştirmesi
alignment doğrultma, hizalama furnace fırın quenching su verme
alloy alaşım grain size tane büyüklüğü residual stress artık(kalıntı) gerilim
annealing normalleştirme tavı, meneviş to harden sertleştirmek sheet metal sac
austenite östenit hardness sertlik shock resistance şok direnci
brittle kırılgan heat treatment ısıl işlem sintering kül çekme, sinterleme
brass pirinç heterogenous dağınık, heterojen stability dengelilik
to carburize semente etmek, karbürize etm. homogenous eş düzenli, eş dağılımlı,homojen strain zorlanma, gerinim
carburizing sementasyon hot forging sıcak dövme strain hardening pekleşme, gerinim sertleşmesi
cast döküm impurity yabancı madde, kir stress gerilim, gerginlik
cold forging soğuk dövme induction hardening indiksiyonla sertleştirme structure yapı
contraction çekme, büzülme lead kurşun surface hardening yüzey sertleştirme
copper bakır machinability işlenebilirlik temper ıslah etmek, tavlamak
corrosion korozyon, paslanma malleable dövülgen tempering tavlama
crack çatlak martensite martenzit (sert, kırılgan mikro yapı) tensile strength çekme mukavemeti
cyaniding siyanürle sertleştirme material malzeme torque burulma momenti
density yoğunluk, özgül ağırlık microstructure mikroyapı torsional strength burulma dayanımı
diffusion yayınım mild steel yumuşak çelik tough tok, darbeye mukavim
ductile yumuşak, sünek mould kalıp tungsten wolfram
ductility yumuşaklık, süneklik nitriding nitrürleme uniform muntazam, tek biçimli
elastic/plastic deformation elastik/plastik şekil değiştirme nodular cast iron(sfero) boğumlu, yumrulu, küresel dökme demir wrought iron dövme demir
elasticity elastisite, esneklik normalizing normalleştirme tavı yield point akma sınırı
elongation uzama oxidation paslanma, oksitlenme yield strength akma mukavemeti
expansion genleşme penetration nüfuz, içine işleme zinc çinko
extrusion çekme, ekstrüzyon plasticity yoğrulabilirlik, şekil verilebilirlik

Ikitelli O.S.B. Eskoop San.Sit. A3 Blok No :151-156 34490 Basaksehir/ Istanbul TURKIYE
TEL : 0212 671 15 90 (pbx) FAKS : 0212 671 15 95 e-mail : info@teknotakim.com


Logo alt kisim